Du học Canada

Du học Canada

Người dân Canada rất quan trọng vào việc học, và đã phát triển một hệ thống giáo dục tốt nhất thế giới với tiêu chuẩn cao. Canada là nước có nền kinh tế mở cửa, bền vững, và thịnh vượng nhất trên thế giới. Canada đã được quốc tế thừa nhận về chất lượng bằng cấp và chất lượng hệ thống giáo dục.
CHI PHÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHI DU HỌC Ở NEWFOUNDLAND - CANADA

CHI PHÍ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KHI DU HỌC Ở NEWFOUNDLAND - CANADA

Với tấm bằng tốt nghiệp trung học được công nhận toàn cầu của Canada, du học sinh dễ dàng chuyển tiếp lên hệ cao đẳng hay đại học tại Canada hoặc trên toàn thế giới so với các bạn đăng ký nhập học vào các bậc này tư bên ngoài.